از پارچه های اسپان باند در صنعت بسته بندی در مواردی نظیر تولید کیسه های برنج، چای کیسه ای (teabag)، صنایع اتومبیل، قطعات یدکی، کشاورزی، مبلمان، و … استفاده میشود. مجموعه نیکاپود طی سال ها همکاری با شرکت های مختلف از طریق انجام چاپ لوگوهای اختصاصی شرکت ها در این زمینه فعالیت میکنند.