نیکاپود برای اولین بار در ایران اقدام به تولید اسپان باند گل برجسته یا emboss نموده این محصول با حک شدن طرح بروی پارچه جلوه خاص و منحصر به فرد را برای تولید محصولاتی حاص امکان پذیر نموده است.